Menu

Wyniki egzaminów z kwalifikacji i egzaminu zawodowego

24 sierpnia 2017

Drodzy Słuchacze i Absolwenci,

Zapraszamy osobiście do Sekretariatu Szkoły w dniu 25 sierpnia piątek od godz. 12.00 po odbiór dyplomów wraz z suplementami, potwierdzającymi uzyskanie kwalifikacji w danym zawodzie :)

Zobacz także